-
En historisk tekst er ofte nødvendig!
Skrivetjenester innen bedriftshistorie og økonomisk historie er en del av bedriftspresentasjoner for eksempel gjenom årsrapporten, et bedriftsjubileum eller i form av et bokprosjekt. 
 
Ved hjelp av dagens teknologiske hjelpemidler er dette greit å få gjennomført. Men det viktige er en riktig tekst. Bedriftens jubileum, eller den historiske teksten i årsrapporten utformes på grunnlag av dokumentert materiale, som bedriften selv har opplevd gjennom sine driftsår.
En historisk presentasjon av din bedrift f.eks. i en brosjyre, en bok, på hjemmesiden eller i årsrapporten vil ofte være et viktig dokument i mange sammenhenger.
 
Å bygge merkestyrken for din bedrift ved hjelp av bedriftens historie, gir et godt grunnlag. Ut fra dette vil andre interessenter lettere kunne vurdere hvordan din bedrift fungerer. Noe som kan bidra til både å ivareta arbeidsoppgaver så vel som arbeidsplasser og videre utvikling. 
 
Har du spørsmål eller kommentarer, ta kontakt. En dokumentert og riktig historisk tekst kan være viktig når bedriften møter utfordringer i hverdagen.

En passende tekst om bedriften, kan når som helst arbeides frem, når bedriftens horisontale eller vertikale interessenter krever det!
Website Builder drives av  Vistaprint